خانه یادداشت‌ها معرفی کتاب در شبکه‌های اجتماعی؛ فرصت طلایی نجات کتاب